Disclaimer

Disclaimer

Watersportcentrum Tacozijl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Watersportcentrum Tacozijl houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoongegevens) legt Watersportcentrum Tacozijl uw gegevens vast.
Watersportcentrum Tacozijl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Watersportcentrum Tacozijl, van haar groepsmaatschappijen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Watersportcentrum Tacozijl rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Watersportcentrum Tacozijl (adres + woonplaats). Dan laten wij uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Foto’s
Alle foto’s zijn eigendom van Watersportcentrum Tacozijl tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.Alle personen die er op staan hebben hiervoor toestemming gegeven. Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat u zich bedenkt kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Klikgedrag
Op de websites van Watersportcentrum Tacozijl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Watersportcentrum Tacozijl haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement
Watersportcentrum Tacozijl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Watersportcentrum Tacozijl. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Watersportcentrum Tacozijl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Watersportcentrum Tacozijl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Watersportcentrum Tacozijl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Watersportcentrum Tacozijl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.Watersportcentrum Tacozijl is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen. of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.

Merkrechten voorbehouden
Merknaam, afbeeldingen en logo ter aanduiding van “Watersportcentrum Tacozijl” zijn eigen merken van Tacozijl en geeft geen toestemming voor gebruik hiervan door anderen dan de eigenaars. Gebruik van Merknaam en logo kan op aanvraag.

Geschillen
Op deze voorwaarden en bepalingen is Nederlands recht van toepassing.

Deel dit